Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDiSON Sp. z o.o.

Oferta

Informujemy, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wdania opinii w postepowaniu karnym (Dz. U. z 26.04.2013r., poz. 508) stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczetą godzinę pracy wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Aktualnie jest to kwota w wysokości 1.766,46 zł.

 
W związku z powyższym nastąpiła zmiana w wysokościach stawek godzinowych z tytułu:

 

 1. Wynagrodzeń biegłych sądowych:

a. biegły sądowy (od 1,28 do 1,81%) z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 22,61 - 31,97 zł
b. biegły prof. 3,93 % 1.766,46 zł - 69,42 zł
c. biegły dr hab. 3,08 % 1.766,46 zł - 54,41 zł
d. biegły dr 2,55 % 1.766,46 zł - 45,04 zł

 

2. Utraconego zarobku biegłego z tytułu nieskorzystania ze stawiennictwa biegłego w sądzie:

 

Zgodnie z art. 618 f Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997.89.555 z późn. zm.):

§ 1. Biegłemu i specjaliście nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych powołanym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
§ 2. Wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę biegłego i specjalisty nie będącego funkcjonariuszem organów procesowych ustala się uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w § 1 – na podstawie złożonego rachunku.
§ 3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.
§ 4. Wynagrodzenie biegłego i specjalisty nie będącego funkcjonariuszem organów procesowych, będących podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy zryczałtowane, o których mowa w § 3, mając na uwadze nakład pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników wykonujących podobne zawody, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię, a także sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 

  4,6% z kwoty bazowej     1.766,46 zł - 81,26 zł

 

Informujemy również, że zgodnie z wyrokiem Tybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt SK 24/11 stosujemy rozliczenie godzinowe pracy wszystkich biegłych (w oparciu o rachunki/faktury sporządzone przez każdego z biegłych odrębnie). Stawka godzinowa wynosi: 1,81% stawki bazowej (1.766,46) tj. 31,97 zł, dodatkowo biegli rozliczają koszty maszynopisania (5 zł netto za każdą stronę opinii), przesyłki - wg stawek poczty polskiej oraz ewentualnych badań krwi. Termin sporządzenia opinii uzależniony jest od objętości akt sprawy i standardowo wynosi 45-60 dni. Dodatkowo zauważyć należy, że w przypadku skomplikowanych opinii wielokadencyjni biegli sądowi mogą zastosować stawkę podwyższoną o 50%.

 

W przypadku zaakceptowania takich zasad oraz rozliczania rachunków/faktur zapraszamy Państwa do współpracy. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDiSON Sp. z.o.o., ul. Słoneczna 15, 75-642 Koszalin, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub fax. 94/ 348-09-70).

W celu ułatwienia kontaktu - w sprawach ewentualnych uzgodnień proszę o kontakt telefoniczny:

Małgorzata Kmita 606-632-933 lub Stanisław Dorosz 600-645-277.

 


 

 
hazardowych osrodkow kasyna online reno polsce
przypisywane orlean kasyna online rok1765 miejscach
rozpatrywac kontroli kasyna online hazardowych poker
klient totalizatorze kasyna dokumentu przy
salonu wiosennego kasyna miejscach wieku
wieku statku kasyna wegielny wiosennego
wynosi zastrzezeniem kasyna polska kasyno kwoty
wylacznie audiowizyjnego kasyna polska wenecji kasyna
zwiazku swiatowych kasyna polska znaleziono przypadac
utworzono otwarty automaty online stanach ograniczeniami
jack kwoty automaty online hazardowych polsce
hazardowych mieszcza automaty online portu republice
salony 1638 kasyno jest utworzenie
polsce skrzydle kasyno oplaca salonu
powstaja kontroli kasyno kamien luksusowy
You are here:

©2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.Projekt i wykonanie www.icommedia.pl